SEEPRAMALAWIAHVENET

Suomennettu lyhennelmä Ad Koningsin kirjan Malawi Cichlids in their natural habitat 3rd edition, Cichlid Press 2001, seepramalawiahvenia käsittelevästä osasta.

Malawijärven sedimenttivapailta kivikoilta ovat kotoisin seepramalawiahven, Metriaclima zebra sekä lukuisat muut Metriaclima-lajit, jotka ovat läheistä sukua seepramalawiahvenelle ja luetaan kuuluvaksi zebraryhmään. Zebraryhmän lajit voidaan jaotella kolmeen eri ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat M. zebran lisäksi esimerkiksi M. mbenji sekä M. sp. "zebra blue" ja M. sp."zebra slim".

M. zebra elää ainoastaan sedimenttivapailla kivikoilla, kirkkaassa vedessä, eristäytyneinä populaatioina, eikä ole levittäytyneet pitkin järven rannikkoa, kuten muut samaan ryhmään luettavat lajit, jotka esiintyvät myös M. zebra populaatioiden välillä vähemmän kirkasvetisillä rantakivikoilla. Zebraryhmän lajeja ei esiinny järven luoteisosassa, Mphanga kivikon pohjoispuolella. Toinen ryhmä muodostuu "koboltti zebroista" ja sen lajit ovat myös levinneet laajalle alueelle järven kivikkobiotoopeissa. Tähän ryhmään kuuluvat M. estherae Oranssimalawiahven (Red Zebra) ,M. callainos Kobolttimalawiahven sekä M. sp "estherae blueface". Kolmas ryhmä koostuu suurista lajeista (Large Zebras), jotka viihtyvät myös kivikoilla, joiden pinta on sedimenttikerroksen peittämä. Tähän ryhmään kuuluvat kultaevämalawiahven M. fainzilberi, M. sp. "zebra chilumba" sekä M. xanstomachus.

Kaikki kolme seepramalawiryhmää ovat polykromaattisia, ts. populaatioissa esiintyy myös oransseja ja mustatäpläisiä, oranssipohjaisia yksilöitä (O,OB) normaalivärityksen ohessa.

 

SEEPRAMALAWIAHVEN Seepramalaviahven oli ensimmäisten lajien joukossa, joita Malawijärvestä tuotettiin akvaariomarkkinoille. Ensimmäiset yksilöt pyydystettiin järven eteläosasta, Cape Maclear-niemimaan vesistä. Seepramalawiahven koirailla on mustat pystyraidat sinisellä pohjalla. Tästä myös kauppanimi BB-zebra (black barried blue) juontuu. Naaraiden väritys yleensä ruskeanharmaa. Punaisella selkäevällä varustettuja koiraita löytyy useasta populaatiosta, järven eri puolilta. Ei ole täysin varmaa, kuuluvatko nämä M. zebra-lajiin, vai ovatko ne oma lajinsa. Kuitenkaan niillä paikoin, jossa punaeväinen seepramalawiahven elää, ei ole havaintoja lajin muista värimuodoista. Tämä tukee käsitystä, että on kyseessä yksi laji ja sen vaihtelevat värimuodot. Punaeväisiä muotoja (Red-Top-Zebra / RT) esiintyy mm. Mphangassa, Chilumban niemimaan ulkopuolella olevalla kivikkoriutalla, järven pohjoisosassa sekä Nakatengasaarella, Chimwalaniriutalla järven etelä osissa. Pitkään ajateltiin, ettei RT-zebra ole polymorfinen värimuoto. Muutama vuosi sitten kuitenkin löydettiin populaatio, jossa oli runsaasti oransseja yksilöitä molemmista sukupuolista, Nakatengasaaren läheisyydestä. M. zebraa läheisesti muistuttavia lajeja tavataan myös sedimenttipitoisemmilta biotoopeilta. Näiltä lajeilla kyljen pystyraidat ovat heikommin näkyvissä tai puuttuvat kokonaan. Nykyään ei ole havaittu mitään käyttäytymiseroja näiden lajien ja M. zebran välillä, joista voisi päätellä niiden kuuluvan eri lajeihin. Näitä lajeja esiintyy varsinaisten seepramalawiahven eristäytyneiden populaatioiden välillä. Nykyisen käsityksen mukaan nämä luetaan omiksi lajeikseen M. greshakei, M. mbenji ja M. sp. "zebra blue".

KOBOLTTIZEBRAT. Ryhmä on saanut nimensä Metriaclima callainos -lajilta, kobolttimalawiahven, joka tunnettiin ennen seepramalawiahvenen värimuotona "cobolt zebra". Kobolttimalawiahven koiraat ovat väritykseltään hohtavan vaalean sinisiä. Useassa populaatiossa myös naaraat ovat sinisiä, joskaan eivät koskaan yhtä voimakkaan värisiä kuin koiraat. Kobolttomalawiahvenesta tunnetaan myös OB-värimuotoja. Naaraiden pohjaväri ei kuitenkaan ole oranssi vaan vaalean sinipunainen. Näiden OB-värimuotojen koiraat ovat puhtaan valkoisia. M. callainoksen OB-muodot ovat hyvin haluttuja akvaarioharrastajien keskuudessa.

Ryhmän varmasti tunnetuin laji on Metriaclima estherae, Oranssimalawiahven. Sen koiraat ovat vaalean sinisiä, lähes saman näköisiä kuin kobolttimalawiahven koiraat. Naaraiden normaaliväri on beigen ruskea. Kuten muillakin zebra-ryhmän lajeilla, myös M. estheraella esiintyy O ja OB värityksellisiä naaraita. Oranssimalawiahvenen O-naaraat ovat väriltään kirkkaan punaoransseja. Laji tunnettiinkin ennen nimellä "Red Zebra". 1970 luvun alussa pyydystettiin näitä punaisia naaraita ja vaaleansinisiä koiraita Metangulasta ja lähetettiin akvaariomarkkinoille. Vaikka vasta 20 vuoden kuluttua päästiin seuraavan kerran pyydystämään lajia samalta paikalta, ei se ollut tänä aikana kadonnut akvaarioista. Lajista tunnetaan myös O-värityksellisiä koiraita, joita esiintyy vain Minos Reefillä. Nämä koiraat ovat vaalean punaisia, reviiriä vartioidessaan lähes valkoisia. Luonnossa ei ole havaittu oranssinpunaisia koiraita, vaikkakin niitä akvaariomarkkinoilla löytyy. Tosin punaisen koiraan löytäminen tuhansien punaisten naaraiden joukosta on vaikeaa, joten niitä saattaa Koningsin mielestä luonnossa esiintyäkin.

Eristäytyneiden M. estherae populaatioiden välillä elää laji, joka pystyy paremmin sopeutumaan sedimentin peittämään ympäristöön. Tämä laji on nimetty M. sp. estherae "blue faceksi" koiraan värityksen mukaan. Koiraiden pään alaosa on tumman sininen, muu ruumis vaalean sininen. Naaraat ovat vaalean ruskeita, mutta niissä esiintyy myös oranssia ja OB väritystä. Konings toteaa lajin muistuttavan M. estheraeta siinä määrin, että loppujen lopuksi kyse saattaa olla sen paikallisista värimuodoista.

M. estheraen kanssa elää samoilla paikoilla toinenkin laji, jonka koiraat muistuttavat huomattavan paljon M. estherae koiraita. Koiraiden parittomien evien pilkutuksessa sekä suun leveydessä havaittiin kuitenkin eroja. Kun Konings tutki kalojen käyttäytymistä tarkemmin veden alla, hän havaitsi, että nämä koiraat eivät kosiskelleet lainkaan oransseja naaraita, vaan sinisiä. Oranssit naaraatkaan eivät kiinnostuneet näistä koiraista vaan hakeutuivat aina oman lajinsa koiraiden reviireille kutemaan. Tämä laji tunnetaan nyt nimellä M. sp. "blue reef".

SUURET ZEBRAT Myös tämän ryhmän lajit esiintyvät lähes koko järven alueella. Useilla paikoilla kaikkien kolmen ryhmän edustajat elävät rinnakkain samassa ympäristössä. Mphangassa yleisin laji on M. zebran RedTop -muoto, joka laiduntaa siellä suurissa parvissa kivikon pinnalla. Toiseksi yleisin zebraryhmän edustaja on M. callainos ja harvinaisimpana M. sp. "zebra chilumba", joka lukeutuu suuriin zebroihin. Muutamaa kilometriä etelämpänä, Luwinoriutalla "zebra chilumba" on paljon yleisempi, kun taas M. zebran RedTop harvinaisempi. Tämä selittynee sillä, että BB/RT zebrat viihtyvät paremmin suurten sedimenttivapaiden kivien luona kun taas suuret zebrat pystyvät elämään myös pienempien kivien keskellä, vaikka ne olisivatkin jonkin verran sedimentin peittämiä. Tästä johtuu myös se, että suuret zebrat pystyvät helpommin levittäytymään ympäri järveä ja asettumaan uusille alueille.

Ero M. sp. "zebra chilumba"n ja ryhmän toisen lajin, M. fainzilberin välillä on pieni ja saattaa olla, että kyse on vain yhdestä lajista. Konings pitää kuitenkin yhtenä erona koiraiden evien väritystä. M. fainzilberi koirailla on lähes kaikissa populaatioissa keltaista parittomien evien kärjissä, "zebra chilumballa" ei keltaista ole. Suuriin zebroihin luetaan kuuluvaksi myös M. cyneusmarginatus, joka elää alueilla, joilla kivet ovat paksun sedimentin peitossa esimerkkinä Chidunga Rocks. Tämä laji on läheistä sukua M. fainzilberille. Myös Malerisaaren rannoilla elää suurikokoinen seepramalawiahven, jolla on keltaista kurkussaan. Laji on M. xanstomachus ja on ilmeisesti syntynyt M. fainzilberin (tai M. cyneusmarginatus) levittäytyessä pitkin järven rannikkoa, jättäen jälkeensä eristäytyneen populaation Malerisaaren rannoille.

ZEBRAT AKVAARIOSSA Seepramalawiahvenia on hoidettu akvaarioissa jo kymmenien vuosien ajan, kyse ei siis ole mistään uudesta tuttavuudesta. Mikäli haluaa kokeilla tämän ryhmän kaloja omassa akvaariossa, kannattaa pitää mielessä muutama asia: -liian suurta akvaariota malawiahvenille ei ole, alle 200 litraisessa ei zebroja kannata pitää, valitse mieluummin pienemmäksi jääviä lajeja

-älä sekoita samaan akvaarioon Metriaclima zebran eri värimuotoja

-zebrat syövät luonnossa pääasiassa levää, tarjoa akvaarioon viherruokaa

-zebrat elävät kivikkobiotoopissa, sisusta akvaario pitäen tämä mielessä -luonnossa heikommat kalat pääsevät uimaan riittävän pitkälle karkuun

hallitsevaa koirasta, akvaariossa ei aina pääse tarpeeksi pitkälle...

Kaikki seepramalawiahvenet kutevat luonnossa ympäri vuoden. Seksuaalisesti aktiiviset koiraat puolustavat reviirinään kivikossa olevaa koloa tai luolaa, jolta kaikki muut kalat ajetaan agressiivisesti pois. Kutuvalmiit naaraat houkutellaan koiraan reviirille, jonka luolassa kutu tapahtuu. Naaraat vetäytyvät syrjäiseen paikkaan hautomaan suussaan mätimunia ja poikasia. Poikaset vapautetaan suusta samankokoisten poikasten parviin. Poikasilla on aluksi samanlainen väritys kuin lajin normaalivärityksellisillä naarailla on. Mikäli emo on O tai OB muotoa, poikasten OB väritys alkaa kehittymään vasta yli kolmen kuukauden iässä. Poikkeuksena poikasten väritykseen on M. estherae, jonka normaali värityksellisten emojen poikasista sukupuolen näkee heti niiden vapauduttua naaraan suusta. Koiraat ovat tumman ruskeita ja naaraan oransseja (oranssien poikasten joukosta saattaa kuitenkin tulla O-värityksellisiä koiraita).

Zebran poikaset kasvavat akvaario-oloissa hyvin pelkällä kuivaruoallakin. Ruoaksi kannattaa tarjota mahdollisimman vaihtelevaa viherravintoa, pienille poikasille myös eläviä artemiantoukkia.

Suosittelen Malawijärven kirjoahvenista kiinnostuneille tutustumista Ad Koningsin kirjaan Malawi Cichlids in their natural habitat 3rd edition, jossa tätäkin kalaryhmää esitellään perusteellisesti. Kirjaa on saatavilla ainakin satunnaisesti akvaarioliikkeistä englanniksi ja ruotsiksi. Tähän lyhennelmään en ottanut mukaan mainintoja kaikista zebraryhmän lajeista ja alalajeista. Pyrin mainitsemaan lähinnä Suomessa akvaarioharrastajien saatavilla olevia lajeja ja kertomaan niiden luonnollisista ympäristöistä sekä lajien sukulaissuhteista, jotka kieltämättä ovat hieman sekavia tutkimuksen ollessa vielä kesken.

Metriaclima fainzilberi koiras Hongisaarelta
Metriaclima estherae, oranssimalawiahven naaras